Iovalliana i stari fond knjižnice

Zavičajna zbirka Iovalliana

Zavičajna zbirka je sustavno prikupljena, uređena i obrađena knjižnična građa koja se svojim sadržajem odnosi na zavičaj. U širem smislu, zavičajnoj zbirci pripada i građa koja je objavljena, tiskana ili nastala na teritoriju zavičaja. Prikupljajući svu izvornu građu o određenom području, zavičajna zbirka omogućava svestrano upoznavanje zavičaja, njegovu prošlost i sadašnjost te ima znanstvenu, dokumentacijsku, povijesnu, umjetničku i praktičnu vrijednost.

Građa zavičajne zbirke odražava cjelokupan život jednog lokaliteta, od njegova nastanka do današnjeg vremena obuhvaćajući prirodne uvjete i bogatstva, povijesni, gospodarski i društveni razvoj, socijalnu i političku strukturu, kulturnu povijest, tradiciju i umjetničko stvaralaštvo. Povezujući prošlost i sadašnjost, zbirka predstavlja dragocjen izvor za istraživanje i upoznavanje razvoja materijalnih i nematerijalnih dobara jednog kraja.

Zavičajna zbirka GKIČ Valpovo trenutno broji ukupno 300 svezaka i smještena je u posebnom zastakljenom ormaru na odmorištu stuba u hodniku. Ustanovljena je 2012. godine i dostupna svima zainteresiranima, a knjige se mogu posuđivati.

Stari i raritetni fond knjižnice

Stari i raritetni fond knjižnice također je smješten u posebnom zastakljenom ormaru na odmorištu stuba i broji 70 svezaka od kojih je najstariji svezak Saltjer slovinski spievan po D. Ignaciu Gjorgji i datira iz 1851. godine.
Cjelokupni fond može se pogledati svaki dan u radno vrijeme knjižnice ali se te knjige mogu koristiti samo unutar čitaoničkog prostora.

Skip to content