Izjava o pristupačnosti

Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na na internetske stranice na mrežnom mjestu www.gkc-valpovo.hr

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice nisu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti su navedene su u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • dio slika i datoteka nema tekstualni opis (ALT tekst),
  • dio poveznica je u slikovnom formatu bez ALT teksta,
  • u nekoliko instanci, tekst je prikazan u obliku slike,
  • web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21.9.2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

  • automatizirana provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
  • vanjska procjena.

Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do _______.

Izjava je zadnji put preispitana 21.9.2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko na internetskim stranicama Gradske Knjižnice I Čitaonice Valpovo  uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje Gradske Knjižnice I Čitaonice Valpovo    direktno putem e-mail adrese  sandra.miljacki@gmail.com  Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Ili  pisanim putem na adresu:

Gradska Knjižnica I Čitaonica Valpovo

Josipa Jurja Strossmayera 36

31322 Valpovo

Gradska Knjižnica I Čitaonica Valpovo  će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora Gradske Knjižnice I Čitaonice Valpovo   na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Skip to content