Vizija i misija

Vizija

Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo je temeljna javna ustanova lokalne zajednice te njezino kulturno, obrazovno, informacijsko i društveno središte. Kako bi se ostvarila zadaća narodne knjižnice, potrebno je oblikovati suvremeni sustav narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj kao sustav javnih ustanova, osiguran primjerenim financiranjem iz javnih izvora, izgrađen u skladu s potrebama građana i razvojem društva, temeljen na suvremenoj informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

Misija
  • stvoriti mogućnost svim građanima (prvenstveno Valpova i Valpovštine) da čitaju, uče, saznavaju, budu obaviješteni, da jačaju svoje osobne kulturne, duhovne i demokratske potencijale, da upoznavaju i koriste dobrobiti novih informacijskih tehnologija, da kreativno, kvalitetno i slobodno provode svoje vrijeme… i to bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, naciju, vjeru, rasu…
  • biti potpora društvenom uključivanju svih marginaliziranih skupina građana
  • promicati hrvatsku književnost i kulturne vrijednosti
  • jačati vrijednosti multikulturalnog društva
  • čuvati i promicati lokalnu baštinu
Skip to content